Lång intervall 1 (2016-03-18) Lång intervall 1 (2016-03-18)